Selectividad: Galicia. Griego

From WiChiron
Jump to: navigation, search

Exámenes[edit]

Toda a información está tomada da Comisión Interuniversitaria de Galicia.

A páxina do grupo de traballo de Grego contén la programación do curso 2008-09 e seguintes.

Exames desglosados:

Orientaciones y criterios[edit]

Modelo de exame.

Ponderaciones[edit]

Materiales[edit]

Añadir aquí los materiales.

Sófocles - Edipo rei  Unha traducción da obra

Xenofonte: vida e obra.

Breve resumo do contexto histórico de Xenofonte, tendo como referencia a súa obra.

Temario de literatura de 2º de BAC: contén cadros cronolóxicos e preguntas frecuentes en selectividade.

Textos anotados das Helénicas de Xenofonte

Pequena antoloxía de Platón

Breve-Resena-de-Socrates

Textos anotados do Fedón de Platón

Cuestionarios de lectura teatro grego.pdf‎   Cuestionarios para a lectura de Edipo rei, As nubes e outras obras.

Temario de literatura de 2º de BAC, curso 2009-10. Temas: épica, lírica, teatro e prosa con cadros cronolóxicos e preguntas frecuentes en selectividade

Calendario[edit]