Más cerca de Grecia nº 20

Más cerca de Grecia

Acaba de ver la luz  hace pocos días el esperadísimo número 20 de la revista  Más cerca de Grecia (Hablando de Literatura), que reúne una selección representativa de las comunicaciones realizadas  en el marco de los seis seminarios de Literatura Neohelénica que organizó, entre los años 2004 y 2011 y bajo la dirección de la Dra. Penélope Stavrianopúlu, el Departamento de Filología Griega y Lingüística Indoeuropea de la Universidad Complutense de Madrid. En las 39 comunicaciones recogidas en las 492 páginas del volumen, han sido objeto de estudio por parte de especialistas en literatura tardobizantina y neohelénica destacados autores como, entre otros, Várnalis, Papatsonis, Calvos, Kazantzakis, Sikelianós, Elitis, Seferis, Cavadías, Kariotakis, Ritsos, Cavafis y Papadiamandis. Pilar González Serrano, Mariano Villegas y Jesús Taboada forman el Consejo de Redacción de la revista dirigida por Penélope Stavrianopúlu.

El número recién aparecido,  que corresponde a los años 2010- 2013, cierra la primera parte de la larga andadura de una revista que comenzó en 1987 con un monográfico dedicado a la Navidad en Grecia y nos ha acompañado durante 26 largos años a cuantos nos hemos dejado fascinar por la lengua, la literatura y la cultura de la Grecia moderna, cumpliendo con creces el objetivo que ostenta en el título:  llevarnos Más cerca de Grecia.

El 15 de noviembre de 2013 será presentado el volumen que nos ocupa en el Salón de Grados de la Facultad de Filología (edificio A) de la Universidad Complutense de Madrid. La cita es a las 19 horas.

Carlos Martínez Aguirre, La extraña Odisea. Confesiones de un filólogo clásico

Carlos Martínez Aguirre, La extraña Odisea. Confesiones de un filólogo clásico. Madrid, Círculo Rojo / Áurea Libros, 2013, 136 p. ISBN: 978-84-9030-963-6. (Disponible també en e-book.)

El llibre de Carlos Martínez Aguirre relata en primera persona el seu procés d’aprenentatge del grec i del llatí, un procés en què molts altres professors poden veure’s reflectits. En bona part del llibre segueix un procés lineal cronològic i, a mesura que l’escriu, augmenten els continguts sobre la metodologia del grec i del llatí com a llengües vives.

Ab ovo. Els seus vuit primers capítols fan referència a l’etapa de la seva jovenesa: un primer moment va ser el Colegio Siglo XXI, del que serva un record inoblidable, on va passar la seva infantesa i primera adolescència envoltat d’un ambient molt favorable a l’aprenentatge cooperatiu, respectuós, il·lusionat, fill dels mètodes de Freinet; un segon moment, el seu pas per l’Institut San Isidro també el va marcar en bona manera: aquí va ser on s’emmirallà dels seus professors de grec i de llatí, on tingué lloc el descobriment del món antic i del seu interès per les etimologies (el primer llibre de la disciplina que va comprar fou el Diccionario de helenismos españoles de Crisóstomo Eseverri). El treball a les assignatures de grec i llatí era dur: a més dels nombrosos continguts culturals, llegir i traduir frases era tot plegat una “gimnàstica de l’esperit”. Però, fet i fet, les assignatures del batxillerat el que feien era preparar l’alumne per a la prova de Selectivitat mitjançant la metodologia tradicional d’anàlisi morfosintàctica i traducció.

El seu trànsit per les aules de la Universitat va ser sense pena ni glòria. Potser l’única assignatura on va veure alguna llum i que va crear interrogants en el seu ànim fou la d’Hebreu: d’una banda va percebre que la llengua hebrea era una, i que cal dominar tant l’antiga com la moderna, en segon lloc, en aprendre l’hebreu com una llengua viva, es va adonar que els mètodes gramaticistes a l’ús per a les llengües clàssiques impossibilitaven cap apropament viu a una llengua. Però Carlos Martínez, malgrat les bones notes obtingudes al llarg de la carrera (exàmens sense diccionari, exàmens amb diccionari…), reconeix la seva decepció (cap. 13): “durante mis seis años de Universidad no conozco a ningún profesor que nos hablase nunca en latín o en griego en sus clases o que hiciese algo distinto a explicar temas de gramática y comprobar la traducción de los textos que nos había mandado el día anterior”.

Fou arran de la seva estada a Grècia, treballant a l’Institut Cervantes, que va redescobrir el grec. Al cap d’un any de viure a Atenes, del tot immers en la metodologia comunicativa per a aprendre el grec modern —i de retop sense tenir cap contacte amb el grec clàssic—, el nostre autor s’adona ara, davant d’una edició bilingüe de Plató, que entén el grec antic molt millor que mai (caps. 14-16). Aquesta percepció de la llengua com un unicum en el temps va quedar reblada amb l’experiència viscuda a l’Institut d’Estudis Bizantins l’any següent (cap. 17). Així és com parla d’un professor seu: “Fue al señor Mosjonás al primero a quien yo oí en mi vida leer textos en griego antiguo con esa naturalidad absoluta que solo puede tener quien los entiende a primera vista y sin ninguna dificultad, y también fue el primero a quien escuché citar de memoria continuamente frases y frases y más frases en griego clásico, pasando de una época a otra de su lengua sin el menor esfuerzo ni alarde. ¡Qué diferencia entre estas clases y aquellas sensaciones de gramática y traducción que había recibido en la Universidad! ¿Por qué no había oído nunca a mis profesores de griego en España dar clases así, leyendo y comentando los textos con esa naturalidad, citando de memoria parrafadas de Aristóteles, Ana Comnena o los Evangelios?”.

Un altre pas de rosca: un curs de didàctica d’espanyol a la UIMP. Fou aquí on va aprendre com no s’ha d’ensenyar una llengua i on va descobrir que el mètode de gramàtica-traducció es del tot contraproduent, que no serveix per a aquest fi. Ara començava a comprendre el perquè de la seva incompetència… Però seguidament vindria la preparació d’unes oposicions mitjançant, doncs, un altre mètode, el de la immersió repetitiva que proporciona el Reading Greek (i que també s’adopta per part dels manuals d’Assimil): aquí, per bé que els textos són més senzills que no els clàssics, el mètode pot esdevenir monòton i els seus resultats solen ser més tardans que amb el mètode comunicatiu. Amb tot, elReading Greek el va deixar a punt per a llegir Lísias i aprovar.

A partir del cap. 22 (ja som a meitat del llibre) se centra en la recerca d’una metodologia satisfactòria per a la didàctica de les llengües clàssiques. El nostre professor, acabat d’aprovar unes oposicions, volia aplicar decididament el mètode comunicatiu des del primer dia que entrava a l’aula. Però aquesta era una voluntat per a ell impossible d’assolir: “¿En qué mundo vivía? ¿Es que no me daba cuenta de que para poder impartir clases con el método comunicativo el profesor debe dominar la lengua a un nivel que ni por asomo era el que yo poseía?”.

Al llarg d’aquest camí solitari i dolorós toparà amb Hans Ørberg i el seu mètode: amb aquest tothom (i no només els deixebles que parlen una llengua romànica) pot aprendre no només vocabulari llatí (unes 4000 paraules al primer volum) sinó els continguts gramaticals, de forma deductiva i mitjançant la seva comprensió des del context mateix. Sobre el nivell de competència a assolir amb el mètode d’Ørberg llegim al cap. 25: “El alumno que complete con provecho el primer volumen descubrirà que ya es capaz de leer de forma fluida textos latinos sencillos como los libros narrativos de la Vulgata o alguna crónicas latinas medievales, por ejemplo. El que asimile con éxito los contenidos del segundo volumen puede disfrutar como verdadero lector de cualquier obra de literatura latina”.

L’odissea de Carlos no havia arribat a la seva fi. Hom podrà creure, sobretot després d’haver-se llicenciat en Filologia Clàssica, que una lectura del mètode serà del tot suficient: primer gran error, el de no posar-se a fer els gairebé dos-cents exercicis del llibret adjunt a Familia Romana. Segon error: qui ja sap llatí no s’atura a observar la gradació de continguts gramaticals tan exquisidament disposats. Posar-se a llegir Roma aeterna (el segon volum del mètode) sense haver fet tots els exercitia latina abans, ens condemna al fracàs. Ara, com descobrir aquests errors? Novament era una situació d’impasse, com si es tractés de navegar entre Escil·la i Caribdis (perquè la temptació de fer servir elLingua Latina per ser illustrata com a text de gramàtica i traducció persistia). El capítol que permetrà de reprendre el bon camí és el 29, en què explica la seva coneixença amb Gonzalo Jérez, un jove llicenciat que parla i escriu (fins i tot compon hexàmetres) en llatí amb absoluta soltura: “¿Y como había logrado aquel chico en menos de tres años de estudio autodidacta todo aquello? Simplemente siguiendo el método de Ørberg con absoluto rigor y constancia; tal y como el propio autor lo había concebido; leía cada capítulo un par de veces, lo estudiaba con detenimiento, se aseguraba de haber entendido todo y no dejar ninguna palabra o concepto gramatical en el aire, y luego pasaba a realizar copiándolos a mano en un cuaderno aparte, todos y cada uno de los ejercicios propuestos. Esta labor de hormiguita la había llegado a cabo un par de veces a lo largo de un año y medio, y poco después comenzó con el segundo volumen…”.

Al cap d’un temps, els resultats del mètode són els que s’espera quan s’assoleix una possessió activa de la llengua. En el cap. 30 hi insisteix novament: “En efecto: tal y como me había dicho Gonzalo al realizar de esta forma el Lingua Latina per se Ilustrata la competencia activa del latín parecía despertarse como por arte de magia. El pasar cientos de horas resolviendo ejercicios de gramática activa (similares a los de los Workbooks de cualquier método de inglés) tenía como resultado que, poco a poco, la mente se acostumbrase de tal forma a pensar en latín que, incluso sin haber tenido ni una clase práctica de conversación, el acercarte al final del primer volumen te dabas cuenta de que eras capaz de expresarte en latín con relativa fluidez sobre cualquier tema cotidiano que se te pasase por la cabeza”. A partir d’aquí tot va prendre un nou tomb, i més encara arran de la seva participació en el Circulus Latinus Matritensis (cap. 31) sobre el qual llegim anècdotes ben curioses i que deixen bocabadat a qualsevol.

En tot cas, Carlos Martínez dedica igualment gairebé deu capítols més a analitzar altres mètodes d’aprenentatge, a fer una mica d’història sobre la pronunciació erasmiana (cap. 35), a aprofundir una mica més en les teories del mètode inductiu contextual (que remunten a Jensen i Jespersen) basat en l’imput comprensible, a fer un repàs dels processos que acabaren arraconant l’ensenyament del llatí viu a partir de la reforma humboldtiana (cap. 38) i com aquest ensenyament, malgrat tot, es mantingué en alguns àmbits, com el de l’acadèmia Vivarium Novum que dirigex Luigi Miraglia.  (…)

[Degut a problemes tècnics caldrà que acabeu de llegir la ressenya en aquest post del blog daidalea.blogspot.com.]

 

Historia menor de Grecia, Pedro Olalla

Pedro Olalla, Historia menor de Grecia, una mirada humanista sobre la agitada historia de los griegos. Pròleg de Nikos Moschonas. El Acantilado, Quaderns Crema, Barcelona 2012. ISBN 978-84-15277-72-9

L´estiu és, també, temps de llibres i són també ells en part els qui conformen el meu paisatge estival any rere any. De vegades em passa que recordo un estiu pels llibres que he llegit, fins i tot per l´espai (la cambra o el menjador, la terrassa, la platja o el banc davant el mar) on els dits han anat avançant les pàgines tintades del títol triat. Recordaré sens dubte aquest estiu per un parell de lectures que m´han arribat al cor. Una és la del llibre Historia menor de Grecia (El Acantilado, 248, 2012), de l´hel·lenista Pedro Olalla, que compta amb una trajectòria ja molt dilatada en el món de la cultura malgrat s´hagi fet més visible (malauradament) arrel de la crisi grega pel seu discurs transparent i contundent sobre l´estat de deriva que pateix el país hel·lè. M´ha semblat un llibre extraordinari i emocionant per la seva manera de plantejar la Història amb majúscula i per la seva qualitat literària. Els 126 capitulets que conformen el text final trenen una mena de mosaic en què cada escrit esdevé una tessel·la sense la qual el tot de la història d´una civilització perdria part –encara que petita, però no per això no menys important- de la seva identitat. Són fragments de plenitud històrica protagonitzats per éssers humans –grecs i no grecs- que han aportat el seu gra de sorra i la seva mirada singular en la construcció d´aquest potentíssim far que encara ens il·lumina exemplarment. De menor, per tant, no en té res tot i que és cert que quan parlem d´Història sovint pensem en relats èpics i col·lectius quan no de cronologies i en el devenir de reis, d´emperadors o de moviments socials que eclipsen moments transcendents i íntims probablement més importants des d´un punt de vista humà. Un Homer avançant sobre les roques a les costes de Jònia imaginant la Ilíada, la bondat fraternal d´Hesíode, inspirat per les Muses, la decisió d´Herodot d´escriure no ja de déus ni d´herois, sinó sobre tots els homes sense distinció o un jove Ciceró enamorat ja de la filosofia i de la paraula són alguns d´aquests moments “estel·lars i heroics” reals sens dubte però gairebé sempre amagats sota les aigües desfermades dels Grans Esdeveniments que Pedro Olalla ens rescata per recordar-nos que “el fi de la història és ajudar a millorar el món. Aquesta visió humanista em sembla ara mateix més necessària que mai i la lectura d´aquest llibre, imprescindible.

Jordi Rincón Ribes

http://vaixelldodisseu.blogspot.com.es/

Historia menor de Grecia

ALICIA ESTEBAN SANTOS, Iconografía de la Mitología Griega. Dioses II. Los grandes Olímpicos, Dhyana Arte, Madrid 201

El recientemente aparecido volumen de la Dra. Esteban Santos (226 páginas más un cuadernillo interior de 36 páginas con 98 ilustraciones a color), tan ameno y didáctico como los anteriores aparecidos en la misma editorial, se centra en el estudio mitográfico e iconográfico de los dioses olímpicos, pertenecientes tanto a la primera generación (Hestia, Demeter, Hera, Hades, Posidón y Zeus) como a la segunda (Atenea, Apolo, Ártemis, Afrodita, Hermes, Area, Hefesto y Dioniso), describiendo con claridad los atributos que les caracterizan y comentando las escenas en que aparecen representados, que son muy numerosas (incluso para la poco antropomorfa Hestia) y bien elegidas.  Dos cuadros genealógicos abren la obra, y un útil cuadro sinóptico recopilatorio de dioses y atributos aparece en el apéndice, antes de la bibliografía final.

De nuevo es, como corresponde a buena filóloga, punto de partida de la exposición la aparición de los dioses olímpicos en las fuentes literarias: Homero, Hesíodo, algunos Himnos Homéricos, Píndaro, Baquílides, Safo, Solón, Esquilo, Sófocles, Eurípides, Aristófanes, Calímaco, Apolonio de Rodas, Teócrito, los Himnos Órficos y Luciano.  Esta primera parte del libro se convierte, a su vez,  en un excelente resumen de parte de la  literatura griega para alumnos y lectores aficionados a la cultura y el arte de la antigua Grecia.

Kavafis, Els poemes inacabats

Konstandinos P. Kavafis, Esborranys i poemes inacabats. Pròleg, traducció i notes d’Eusebi Ayensa i Prat. Eumo Editorial/Cafè Central, Vic 2011. ISBN 978-84-9766-397-7.

«Kavafis repetia insistentment a tothom que el visitava a la clínica d’Atenes on lluitava desesperadament contra el càncer de laringe que, sis mesos després, el duria a la tomba: He d’acabar encara vint-i-cinc poemes. Vint-i-cinc! …. De ben segur que al·ludia, amb les seves enigmàtiques paraules, a un conjunt no de vint-i-cinc sinó de trenta-quatre poemes pertanyents a la seva millor època (1918-1932), en els quals estava treballant els darrers anys de la seva vida i que no van veure la llum pública, en el seu conjunt, fins l’any 1994 en la magistral edició crítica de Renata Lavagnini titulada Atelê poiémata 1918-1932

Amb aquests mots ens introdueix el traductor, Eusebi Ayensa, al context tan especial que envolta els poemes que Kavafis guardava encara al calaix. L’edició ha estat molt ben rebuda per la crítica fins al punt que Jordi Llavina va escriure que és aquell Kavafis mateix que ens commou i s’imposa en el record. De fet, l’últim alè de Kavafis va ser motiu d’una excel·lent presentació a la Biblioteca de Catalunya.

En aquest recull trobem poemes que no deixen de petja el millor Kavafis (o, si voleu, el Kavafis més conegut, «Recorda, cos», «Esperant els bàrbars», «Ítaca»…) . Per mi —i per molts altres lectors— el poeta d’Alexandria serà sempre com un oracle secret, o com l’enamorat bizantí que destil·la imatges suaus i a flor d’ànima seguint la sinuositat d’un llenguatge dolç i etern, sense retòrica ampul·losa però amb ironia mesurada (el petit bisbe, l’avorriment d’Ulisses per la casa pairal, el gat que sembla antipàtic…). Els temes d’aquests poemes no desdiuen dels que havia tractat en els que ja coneixíem però en destaca un personatge al qual dedicà més interès que no semblava: aquest és l’emperador Julià. Hi ha moments en què denota una gran admiració per ell (i per les circumstàncies i fets que va viure, alguns dels quals l’atansen a un theîos anér); hi ha moments, però, en què el tracta com a un simple emperadoret, o un rei execrable. Fóra una tasca apassionant resseguir calmosament l’itinerari espiritual kavafià sobre aquesta figura de valor històric i religiós tan gran.

Els temes amorosos també hi són presents, sempre sota delicades pinzellades i declaracions inequívoques recordant el plaer en un instant fugisser i prohibit. L’amor per la llengua grega no hi manca pas, tampoc: la presència del grec a l’Alexandria al segle VII o l’epitafi adreçat a un sami mort vora el Ganges en són dos motius bellament reeixits («no tinc cap por ni m’encamino vers l’Hades plorant. / Allí m’estaré amb els meus compatriotes / i, per sempre més, parlaré grec»).

Amb tot, crec que el poema  revelació del Kavafis inconegut és «Segona Odissea». Aquí el nostre poeta reprèn el tema que encetà Dante, fent que Ulisses, enyorant les aventures passades, es torni a fer a la mar. Realment podem dir amb ell que es tracta d’una segona Odissea, nova i gran. El poema ja va ser traduït per primer cop en un article de conjunt, «Segona Odissea. Ítaca en la literatura grega moderna», Revista de Girona, 171 (juliol-agost 1995), 109-111, però aquí incorpora algunes petites variacions de detall (em semblaria millor no haver canviat «la seva casa pairal» per «el seu casal patern» en nostrar tò patrikòn tou dôma).

Teníem en català una altra traducció, molt meritòria i força recent d’aquest corpus de poemes, feta pel mestre d’Ayensa, Alexis Eudald Solà, que ell no va arribar a prologar però que Viena editorial va publicar bo i recollint les seves notes, verament erudites: tot un treball que Joan Calsapeu estimà en gran vàlua. L’edició d’Ayensa incorpora, no obstant, les notes més necessàries de manera que, en una edició bilingüe tenim el que més ens feia falta per a copsar el missatge i el rerefons de cadascun dels petits diamants que hi ha dipositats. Donem-li la benvinguda i l’enhorabona!

Ramon Torné i Teixidó
http://daidalea.blogspot.com


Ludvig Holberg, El viatge a sota terra de Niels Klim

portada

Ludvig Holberg, El viatge a sota terra de Niels Klim. Traducció del llatí de Vicenç Reglà. Martorell, Adesiara, col·lecció «d’ací i d’allà» núm. 21, 2011. 309 pàgs. (ISBN 978-84-92405-38-1)

Que el pare de la literatura danesa, el baró de Holberg, escrivís una novel·la en llatí i en plena Il·lustració, no pot deixar ningú indiferent. Que aquesta novel·la és plena de reminiscències d’autors clàssics (Ovidi en gran nombre, però també Petroni, Virgili i Juvenal) recreats en una bella prosa que vessa imaginació i fantasia de manera contínua, i que fueteja irònicament la societat falsa i enganyadora de la que fuig el nostre protagonista, tampoc no ens ha de fer romandre displicents. És que, posats a fer mesura, l’Iter subterraneum de Holberg fa la balançada davant el Candide de Voltaire. I fins em sembla que és un llibre amb molt més nervi i ironia —potser tanta ironia, en alguns passatges, com la que hi ha en Els papers pòstums del Club Pickwick. Cal reclamar, per a Holberg, un lloc entre els humanistes polifacètics, d’una facilitat notable per al sarcasme però a la vegada d’una formació en les ciències humanes de l’època realment envejable.

Niels Klim, un filòsof doblat de teòleg, prim de ventre i delerós de fer proeses que li obrin la porta a una vida com la dels prohoms de la seva vil·la natal, va a raure, fruit d’un accident, al centre de la terra. Ara bé, resulta que la terra és buida per dins fins al punt de trobar-se davant un altre sol i uns planetes que giren a la seva òrbita. Niels Klim cau damunt un d’aquests planetes, Nazar, i la descripció de l’estil de vida —naturalment utòpic— dels potuans li permet d’elaborar una ferotge sàtira que contraposarà, talment com si fes servir un espill deforme, dos estils de vida ben diferents posant davant del lector un poble que estima l’agricultura, la igualtat, la saviesa i la llibertat sota el ceptre d’un rei estimat pels seus súbdits. Al llarg dels seu viatge, a més, el nostre protagonista trobarà éssers de tota mena: micos xerraires i petulants, habitants de països que no saben què és el patiment (i que viuen una existència monòtona), homes esclaus de dones, pobles sempre ditxosos o malaurats, homes sense cap o els habitants del païs del gel. Quan finalment Niels Klim arriba a ser coronat rei es desencadena una guerra entre les nacions… Deixem-ho, però, en aquest punt.

En tractar-se de literatura utòpica és evident que no s’hi troba a faltar la presència —més o menys velada— de tot el magisteri clàssic i modern sobre teories polítiques diverses. Però el fet és que Holberg equitxa contínuament les seves peripècies amb anècdotes, dites i personatges que no ens han de resultar pas llunyans. Llegim aquest breu exemple del cap. XI, «Navigatio in terras paradoxas», en traducció (pàg. 202):

La llengua que parlaven [les sirenes] s’assemblava al martinià, fins al punt que alguns mariners s’hi van poder comunicar sense intèrpret. Una d’elles, havent-li donat un tros de carn que m’havia demanat, em va mirar amb més atenció i va exclamar:
«Heroi, vés-te’n! Tu dominaràs sobre tots els països![1]»
Tanmateix, em vaig limitar a somriure davant aquesta profecia, com si fos una vana adulació, encara que els mariners van afirmar seriosament que les sirenes s’equivocaven molt poques vegades en les seves prediccions. Per fi, després de vuit dies de navegació, vam albirar la terra que els mariners anomenen Picardània. Mentre entràvem al port, volava al voltant nostre una garsa, que em van assegurar que era l’inspector general de duanes, una persona certament molt important. Amb prou feines vaig contenir el riure quan vaig sentir que una garsa ocupava un càrrec de tanta responsabilitat i quan vaig veure que el secretari del tresor

«recorria l’aire pur amb plomes sublims i lliurava el seu cos al vol eteri»[2].

El viatge a sota terra de Niels Klim s’havia traduït normalment a partir de la versió francesa que, al seu torn, ho era de la traducció danesa. Abunden —sap greu dir-ho— en moltes de les edicions més o menys corrents, les omissions. Però no és aquest el cas de la traducció catalana que ha publicat l’editorial Adesiara. En aquesta escaiença, doncs, cal felicitar el seu torsimany, Vicenç Reglà, pel seu treball verament exquisit, encertat i pulcre. Tant de bo el llibre assoleixi novament un èxit no menor al que va tenir entre el públic del seu temps.

Quan a l’edició llatina del text, la canònica i més a l’abast és la que va preparar Karl W. Elberling i publicada a Copenhagen el 1866: una autèntica mostra d’erudició en compulsar passatges d’autors, tant clàssics com més moderns, en què Holberg s’havia inspirat. Com que a Googlebooks van duplicar l’escaneig d’algunes pàgines (fins i tot hi ha parts triplicades, sobretot al pròleg) m’he permès la llicència de penjar un PDF amb el text endreçat i llest per a una lectura còmoda.

[1] Cf. Virgili, Eneida III, 97.
[2] Cf. J. Biderman, Utopia, III, 4.

Ramon Torné i Teixidó

Ressenya disponible també en el blog http://daidalea.blogspot.com.

Santiago Posteguillo, Los Asesinos del Emperador, ed. Planeta (Autores Españoles e Iberoamericanos), Barcelona, 2011, 1185 págs

Acabamos de leer la última novela de Santiago Posteguillo, Los Asesinos del Emperador, editada a comienzos del pasado mes de Septiembre por la editorial Planeta en su colección de Autores Españoles e Iberoamericanos.
La sinopsis de la contraportada y de la web de la editorial es esta: «18 de septiembre del año 96 d. C. Un plan perfecto. Un día diseñado para escribir la Historia, pero cuando todo sale mal la Historia ya no se escribe… se improvisa: una guerra civil, las fieras del Coliseo, la guardia pretoriana, traiciones, envenenamientos, delatores y poetas, combates en la arena, ejecuciones sumarísimas, el último discípulo de Cristo, el ascenso y caída de una dinastía imperial, locura y esperanza, la erupción de Vesubio, un puñado de gladiadores, la amistad inquebrantable, Marco Ulpio Trajano, el mito de las amazonas, una gladiadora, nueve emperadores, treinta y cinco años de la historia de Roma. 18 de septiembre del 96 d. C. Un grupo de gladiadores dispuestos a todo avanza por las alcantarillas de Roma. Nada ni nadie puede detenerlos. Ni siquiera la Historia.».
Nos encontramos ante otra novela histórica de gran calidad en la que, de nuevo, Posteguillo sabe plasmar todas las virtudes por las que su trilogía anterior sigue siendo un best-seller.
Sabe atraer a los lectores con combinación de historia y ficción (menos ficción de lo que se cree, tal y como el propio autor explica en la Nota Histórica al final de la novela.  La novela está perfectamente documentada en lo que se refiere a los personajes históricos y a los hechos.
Como defensores de la buena novela histórica, mientras que la historia nos cuenta los hechos y sus personajes, la novela histórica pone en cierto modo alma, voz y palabras a dichos personajes.  Posteguillo sabe crear personajes: en unos casos desarrolla personalidades complejas como la de Domiciano en esta novela; en otros casos sigue el proceso vital desde la infancia hasta la muerte de personajes como Escipión en la trilogía anterior.  Quizás se le pueda achacar que estos personajes puedan ser un tanto planos o estereotipados (el malo es muy malo -Domiciano-, frente al bueno que es muy bueno -Trajano, Escipión-), pero el efecto, el comportamiento y la determinación de los personajes en las tramas y en las novelas siempre resulta positivo y airoso.
Entrando en la valoración de la novela, el hilo conductor de la misma es un hecho inaudito y revolucionario: el ascenso hasta el imperium de un emperador de origen hispano, Marco Ulpio Trajano; para ello, de la mano de su padre, seremos testigos de su vida desde la adolescencia hasta dicho momento a través de los distintos emperadores de los que fue coetáneo: veremos el final de Nerón, el turbulento año y medio de los cuatro emperadores (Galba, Otón, Vitelio y Vespasiano), la instauración de una nueva dinastía con dos grandes emperadores (Vespasiano y su efímero hijo Tito), el ascenso y caída de Domiciano y la transición caótica del viejo Nerva, que adoptó a Trajano.
Asistimos, por tanto, a los turbulentos últimos decenios del primer siglo d. C., desde el 63 al 99, con un personaje central y cinco tramas: a pesar de lo que pueda parecer, a nuestro parece, paralelo al hilo conductor de la novela (el ascenso al imperium de Trajano), el personaje central no es Trajano, sino Domiciano y la trama central será su asesinato, como anuncia el título de la novela; para ello, veremos como la historia conduce a este punto desde la perspectiva de varios personajes, que crearán a su alrededor sus propias tramas: Partenio, el consejero de Vespasiano, Tito y Domiciano, que ideará la conjura contra Domiciano; Domicia Longina Augusta, esposa de Domiciano; Marcio, gladiador que participará en la conjura.  Junto a estos personajes tendremos a los pretorianos, brazos ejecutores de las barbaridades de Domiciano y ajusticiadores de los conjurados, en especial en el tramo final Norbano y Casperio.  Mientras todo esto transcurre, Trajano desarrollará su carrera militar en las distintas fronteras del imperio y se mantendrá fiel a los distintos emperadores y al margen de toda conjura.
Una de las maestrías narrativas de Posteguillo es el manejo de los tiempos, de un modo muy cinematográfico: la novela tiene una estructura cuasi-circular con un flashback, ya que se inicia en el año 96, en tiempos de Domiciano, en la escena de su asesinato para retrotraerse a tiempos de Nerón, año 63, y explicar por qué y cómo se ha llegado al asesinato de Domiciano, para continuar con sus consecuencias y el inicio de la estabilidad en el imperio con los primeros años de Trajano al mando, año 99.  Al mismo tiempo, el autor sabe combinar, simultanear y hacer avanzar las vidas de los personajes y sus motivaciones para el asesinato de Domiciano.  Así, la narración de la maldad connatural hasta la locura, los caprichos y la pervesión de Domiciano en todos los ámbitos (poder, sexo, dinero, etc.) discurre paralela a la degradación y destrucción de las mujeres que le rodean (Domicia, su esposa, Flavia Julia y Flavia Domitila , sus sobrinas), a la crueldad en el Anfiteatro Flavio plasmada en Marcio, obligado a matar a su amigo Atilio (se verá compensado con el amor de una gladiatrix y la lealtad de un cachorro) y a la eficacia de Trajano en las fronteras y en la administración.   De este modo, la novela, se va construyendo a base de escenas cortadas de las vidas de distintos personajes que se van simultaneando y avanzando hacia el fin.
Los Asesinos del Emperador muestran lo mejor de la trilogía de Escipión: combinación de personajes elevados e históricos con personajes triviales y secundarios como esclavos y gladiadores, buenos momentos de estrategia militar con cuidadas descripciones junto con escenas cotidianas y amorosas; la vida de palacio y de los mandatarios mezclada con lo mundano, como las cloacas, el barrio de la Subura; en suma, realidad y ficción para dar vida a lo conciso y concreto de la historia.
Sin duda, en el caso de Santiago Posteguillo nos encontramos ante uno de los mejores, si no el mejor, de los autores españoles de novela histórica ambientada en el mundo romano.
La lectura de Los Asesinos del Emperador parece anunciar -como así lo esperamos y, si no, invitamos a su autor a hacerlo- una nueva trilogía centrada en los dos primeros emperadores romanos de origen hispano, Trajano y Adriano.  Hay diversos indicios de ello: toda la novela conduce a un punto, el nombramiento de Trajano como emperador, pero el personaje central es el nefasto emperador Domiciano; si se quiere justificar la valía de Trajano no vale con dejar claro la pésima administración y los desvaríos de Domiciano y el período transitorio del emperador Nerva; se espera que en algún momento se nos diga por qué fue tan buen emperador Trajano.  Se nos ha dibujado muy bien su lealtad, su educación bajo los preceptos de su padre, su buena administración al mando de las legiones a lo largo y ancho del imperio, pero falta en realidad su imperium, por lo que avanzamos nuestra sospecha que eso será el argumento central de un segundo volumen de la trilogía.  Por otro lado, el que hacia la página 1050 aparezca por primera vez nombrado Adriano y que en las últimas 60 hojas del libro tenga un papel importante da qué pensar: aparece de la nada ya adulto (paradójicamente a lo largo del libro sí se habla del resto de la familia de Trajano y sus sobrinas, pero no de Ariano) y el que resulte un personaje activo en el momento en que Trajano es nombrado emperador hacer pensar que el tercer episodio de la trilogía será el nombramiento e incluso el imperium de Adriano.
Con todo, a modo de crítica constructiva, no podemos pasar por alto que «cualquier maestro echa un borrón» y hay una serie de detalles, peccata minuta en todo caso, que afean esta novela, que sería deseable que se corriegieran y cuya culpa deben recaer no sólo en el autor, sino también en los correctores que se espera que una editorial como Planeta tenga y en los editores en última instancia.  Vamos a enumerarlos:
En primer lugar, las malas pasadas del ordenador, de su corrector ortográfico y de la mecanografía mecánica: se escapan correcciones del tipo «sector» en lugar del término «secutor«, «Armiño» en lugar del caudillo querusco «Arminio» y algún Monguntiacum en lugar de Moguntiacum.
Ya que acabamos de citar un topónimo, sería deseable que no se usen nombres modernos de ciudades mezclados con nombres antiguos, es decir, una coherencia, o todos con el nombre latino o con el nombre en castellano, pero no una mezcla: todos los nombres de ciudad citadas en la novela siguen la denominación latina (Sirmium, Singidunum, …), excepto Pompeya (en latín Pompeii; incluso en el mapa interior es la única ciudad cuyo nombre no está en latín) y Jerusalén (en latín Hierosolyma); lo mismo ocurre con las provincias, que generalmente se citan en castellano, pero no es el caso, por ejemplo, de Moesia (en castellano, Mesia).
Alguno de estos errores se debe a un desconocimiento o una no aplicación deliberada de las normas de evolución fonética del latín al castellano -en los sustativos a partir del acusativo- por la que vemos que en ocasiones sí se siguen las normas y en otras no; así, en los antropónimos se producen también unos errores incómodos: si el diptongo latino –ae pasa a -e en castellano no se entiende por qué en un caso se dice Elio Adriano (en latín Aelius Hadrianus), pero aparece en algún caso Casperio Aeliano -y no Eliano- (en latín Casperius Aelianus).  El grupo consonántico –th pasa al castellano a -t y los nominativos latinos acabdos en –o pasan a -ón, de manera que el emperador Otho debería decirse Otón.  Un ejemplo más por no alargarnos: las consonantes geminadas de manera general se simplificaron en su paso al castellano, de manera que -tt pasa a -t y -cc pasa a -c, pero nos encontramos erróneamente a Attio Suburano (en latín Attius Suburanus) frente a un correcto Marco Coceyo Nerva (en latín Marcus Cocceius Nerva).
Además , resulta un tanto incoherente la mezcla de términos latinos en latín con términos latinos traducidos e incluso su explicación; al final del libro hay un extenso y buen glosario que permite entender los latinismos y términos culturales y de realia que aparecen en el texto, pero hemos detectado algún caso con contradicciones: al enumerar un cursus honorum se indican en latín los nombres de los cargos y magistraturas en latín, pero se intercalan algunos en castellano como «tribuno de la plebe» y lo que es peor, que mientras que a lo largo de la novela los términos latinos casi nunca se explican (para eso está el glosario), de repente en dicha enumeración los términos se explican o traducen entre acotaciones [].
Por último, junto a los textos en latín y en griego se dan la traducción de los mismos, a veces un tanto libres, tal y como se indica; sin embargo, en esa libertad a veces se atenta contra el significado del texto e incluso se introduce algún error grave: en la imprecación de Nerva a los dioses de la tríada Capitolina (Júpiter, Juno y Minerva ) el autor aporta el texto velitis, iubeatis, uti M. Ulpius Traianus …, como texto de un ruego; no sabemos si no cayó en la cuenta que dicha expresión es una fórmula abreviada donde se ha elidido el verbo principal e incluso la conjunción (rogo vos ut, «os ruego que» seguida de verbo en subjuntivo); el error es doble, porque no se da cuenta de que hay dos verbos que aparecen en subjuntivo velitis y iubeatis (literalemente «os ruego que querías y ordenéis que» u «os ruego que queráis ordenar que») y considera que velitis procede de veles, velitis («soldado auxiliar»), haciéndolo vocativo (aunque la forma en realidad sería genitivo), de manera que, aunque el sentido de la imprecación es claro y evidente, la traducción es errónea y confusa.
Sobre el autor, Santiago Posteguillo, ya hemos hablado en este blog a propósito de su trilogía sobre Publio Cornelio Escipión (Africanus, el hijo del cónsul, Las legiones malditas y La traición de Roma); no obstante, os pasamos la breve biografía que la editorial facilita en su web: «Santiago Posteguillo, profesor titular de lengua y literatura inglesa en la Universitat Jaume I y doctor europeo por la Universitat de València, estudió literatura creativa en Estados Unidos y lingüística, análisis del discurso y traducción en el Reino Unido. Publicó Africanus, el hijo del cónsul en 2006, Las legiones malditas en 2008 y La traición de Roma en 2009. Esta trilogía, aplaudida por centenares de miles de lectores en España y América Latina y en proceso de traducción a diferentes idiomas, ha sido merecedora de grandes elogios por parte de expertos y crítica. Reconocido como uno de los «Valencianos para el siglo XXI» por el periódico Las Provincias, Santiago Posteguillo ha sido finalista del Premio Internacional de Novela Histórica Ciudad de Zaragoza, ha sido premiado por la Semana de Novela Histórica de Cartagena y ha recibido los galardones Hislibris.com 2009 al mejor novelista histórico y a la mejor novela histórica. En 2010 Santiago Posteguillo recibió el prestigioso Premio a las Letras de la Generalitat Valenciana, que dicha institución concede una vez cada dos años».

Alicia Esteban Santos, Iconografía de la Mitología Griega. Dioses I. Preolímpicos (Personajes de la Teogonía), Ed. Dhyana Arte, Madrid 2011

El nuevo volumen de la Dra. Esteban (144 pp. + un cuadernillo central de 41 pp. con fotografías en color), tan útil y didáctico como los anteriores, comienza situando a Hesíodo y su Teogonía dentro del marco de la poesía épica griega. El largo poema hesiódico (1.022 versos), un relato cosmogónico en que se refiere el origen del universo y de los dioses, es la principal fuente literaria de que disponemos para el estudio de las numerosísimas divinidades preolímpicas, ya que, pese a la complejidad del tema, su hilo principal es la descendencia de Gea y Urano y la sucesión violenta en el poder, un mito de clara procedencia oriental.

El esquema seguido permite abarcar todos los episodios desarrollados en la Teogonía, que llevan desde el oscuro origen del mundo al gobierno instaurado por Zeus:
I. Divinidades primigenias: Caos, Gea -incluyendo la Gigantomaquia y el nacimiento de Erictonio-, Eros, Noche -y sus hijos Tánato, Hipno, Eris, Némesis, las Moiras, las Keres y las Hespérides-, Érebo, Día, Éter, Titanes, Cíclopes, Hecatónquiros, castración de Urano, Erinis, Gigantes, Ninfas Melias, Afrodita, Ponto y sus descendientes -Nereo, las Nereidas, Taumante -padre, por su parte, de las Harpías-, Euribia, Forcis y Ceto y su monstruosa descendencia: Grayas, Gorgonas, Crisaor, Pegaso, Gerión, Equidna, Orto, Cerbero, Hidra de Lerna, Quimera, Esfinge y León de Nemea.
II. Descendientes de los Titanes y Titánides, Océano, Ceo, Crío, Hiperión, Jápeto, Crono, Tea, Rea, Temis, Mnemósine, Febe y Tetis. Además de Oceánidas y Oceánides, Helio, Selene y Bóreas, destacan, especialmente, Hécate, Atlante, Prometeo -y, a propósito de él, cómo no, la creación de Pandora- y los hijos de Crono y Rea, incluyendo el destronamiento de Crono, la Titanomaquia y la Tifonomaquia, y el fin de la sucesión cuando Zeus, padre ya de Temis, las Horas y las Musas, se traga a Metis y da a luz, de su cabeza, a Atenea.

De tan gran número de divinidades, muchas no antropomórficas en sus orígenes, sino abstractas o elementos de la naturaleza, y, por ello, escasamente representados en las artes plásticas, la Dra. Esteban selecciona imágenes y las relaciona con los correspondientes pasajes de la Teogonía, citando, cuando son relevantes, otras fuentes literarias que ayudan a su comprensión.
La bibliografía recogida al final de la obra, invita a seguir profundizando en temas iconográficos que tanto interés suscitan en especialistas y amantes, en general, de la mitología y cultura griegas, a quienes está destinada.

El porqué de nuestros gestos. La Roma de ayer en la gestualidad de hoy

M. Antònia Fornés & Mercè Puig, El porqué de nuestros gestos. La Roma de ayer en la gestualidad de hoy. Barcelona, Editorial Octaedro-Edicions UIB, 2008. 94 pàgs. ISBN 978-84-8063-945-3

Podria costar creure que una investigació que sobrepassa els camps de la lingüística i la filologia, que va enllà de la semiòtica i fins i tot del folklore comparat, sigui presentada de manera tan completa i amena al mateix temps. El secret principal, crec, està en el fet que les dues autores porten molts anys treballant sobre la gestualitat en el camp de la cultura llatina, la qual cosa els confereix una perspectiva privilegiada a l’hora de posar a l’abast d’un públic general els deu aspectes que, en forma de capítols ben informats i ben digeribles, conformen el seu estudi.

Però no es tracta només d’entendre el significat de segons quins gestos en el context d’uns testimonis escrits, d’unes al·lusions que podrien desconcertar qualsevol lector dels clàssics. Més aviat les autores han buscat fer-nos veure que entre el llegat clàssic, a més de les paraules, hi ha tota una cultura gestual que es manté igualment viva mitjançant el parallenguatge i la cinèsica.

El buidat de fonts i testimonis és, en força ocasions, del tot sorprenent. Qui anava a pensar —posem per cas— que el gest de posar-se el dit davant dels llavis demanant silenci ja era descrit per Apuleu (p. 66)? O, més encara, que el nom hel·lenitzat d’Harpòcrates ens porta fins una divinitat egípcia que manava callar els seus fidels fent la mateixa acció?

Donar una ordre, manar a algú que s’atansi o se’n vagi fent petar els dits és un senyal que ja feien servir Tibul o Ciceró (p. 58-59). En altres ocasions també la compostura és signe de bona o mala educació… segons els paràmetres explicats per Ovidi, Plini (p. 41-45) i la corresponent nòmina d’antropòlegs moderns. El significat de les “orelles de ruc”, de traure la llengua, de moure la mà despectivament quan hom parla, d’enviar un petó a distància… hom queda agradablement sorprès en veureauctores llatins explicant allò que nosaltres donàvem per aquirit de manera innata (!?) o sobre el que ni ens havíem aturat a reflexionar.

És en aquest sentit, doncs, que les expectatives del llibre de Maria Antònia Fornés i Mercè Puig són d’un ajut i utilitat més que provats: la comunicació no verbal existia a Roma i s’ha mantingut fins avui. El llibre s’ha de conèixer perquè serà motiu de reflexió, comentaris i debat; la seva lectura enganxa, ensenya, és una delícia.

Ramon Torné Teixidó
http://daidalea.blogspot.com

Juan Carmona Muela, Iconografía clásica. Guía básica para estudiantes. Akal. Madrid, 2008.

Como su propio nombre indica, estamos ante una obra básica destinada a estudiantes de arte, -pero también de lenguas clásicas que quieran acercarse a la mitología a través del arte-, que puede permitir al alumno un acceso rápido a la información iconográfica de los personajes de la mitología clásica.

La obra presenta una breve pero intensa introducción que traza diacrónicamente una visión general de la evolución y uso del mito clásico a lo largo de la historia, al mismo tiempo que apunta los inicios, fundamentos y evolución de la iconografía. Llena de citas y referencias para ejemplificar la explicación, el autor consigue elaborar en apenas cuatro páginas, con pinceladas precisas, un rápido y certero cuadro de la utilización de la mitología grecolatina cuando los hombres dejaron de creer en sus dioses.

El cuerpo central de la obra está organizado en diez grandes apartados: “Primeras divinidades”, “Dioses olímpicos”, “Otras divinidades”, “Divinidades colectivas”, “Los grandes condenados”, “Héroes guerreros y aventureros”, “Héroes trágicos”, “Otras figuras de la mitología”, “Leyenda romana” y “Personajes históricos”. Estos diez apartados se estructuran en forma de tablas en las que se recogen el nombre de dios o héroe, los episodios más importantes de su relato mítico, sus atributos, sus representaciones más comunes y, en ocasiones, sus funciones. Para el alumno puede ser un buen instrumento de acceso rápido a un conocimiento particular relacionado con la obra de arte, en tanto en cuanto permite identificar el atributo u objeto directamente relacionado con un personaje así como la representación más frecuente de los diversos episodios del mito.

Particularmente interesantes resultan, sin embargo, para el lector más versado en la mitología, los cuatro apéndices finales: “Mitología y mundo de ultratumba. Iconografía funeraria en el arte clásico”, “Paganismo y cristianismo. Iconografía de una apropiación”, “De la Lujuria al Amor o el renacimiento de Venus” e “Iconografía clásica y Estado moderno”. Cuatro apéndices, relacionados también diacrónicamente (Clasicismo, Edad Media, Renacimiento y Barroco) que aportan, a través del Amor y la Muerte, de la Religión y el Estado, un análisis de la contextualización de la obra de arte y la mitología contenida en ella, es decir, de la significación de la obra, del mensaje que la obra de arte lanza al espectador a través del lenguaje mítico y de la motivación del encargo por parte del comitente. Para, en palabras del autor, “pasar de la historia del mito a la historia del arte”.

Juan Carmona Muela es autor de otras obras sobre iconografía: Iconografía cristiana. Guía básica para estudiantes e Iconografía de los santos, ambas editadas también por Akal.