Situación do latín e o grego en Canarias

Aínda que poidan parecer anecdóticas, unha mostra da precaria situación das nosas materias na Comunidade Canaria atopámola nas afirmacións que, en determinados ámbitos da Consellería de Educación, se realizan no sentido de que o latín non serve para adquirir as competencias básicas e na ausencia de matizacións ou rectificación algunha unha vez que esas declaracións se coñeceron publicamente.
En efecto, os profesores de clásicas, que en Canarias se agrupan na Sección Canaria da SEEC e na asociación de profesores INSVLAE, xa no curso pasado sufriron a imposición dunhas ratios inflexibles,
especialmente para Grego I, o que fixo que en varios centros esta materia desapareza das aulas. Non é posible cuantificar a repercusión desta medida, posto que nin a Consellería fai públicos este tipo de datos nin é fácil recompilar a información, centro a centro. Os profesores de Grego senten coma se a súa especialidade estivese en vías de extinción, pero a situación do Latín, sen ser tan grave, non é alentadora. Na normativa deste curso a situación suavizouse en parte, pero o dano máis grave xa está feito. Séguense pondo condicionantes que
fan moi difícil que se poida impartir Grego I e II.
Durante este curso, a SEEC realizou xestións ante a preocupante situación na que quedan as nosas materias pola ponderación en PAU, como nos relata Francisco Santana, vicepresidente da SEEC en Canarias.

«Tras a publicación dos criterios acerca dos coeficientes de ponderación aplicables no distrito universitario único de Canarias, puxémonos en contacto cos Vicerreitorados de alumnos das dúas Universidades para manifestarlles o malestar da SEEC-Canarias polo que consideramos un despropósito académico e unha discriminación en detrimento de os nosos alumnos».


É xusto recoñecer a acollida comprensiva da nosa protesta e o recoñecemento por parte dos responsables dos Vicerreitorados de posibles defectos achacables á precipitación e premura de tempo con que estableceron as mencionadas ponderacións. No entanto recoñécese o carácter modificable e mellorable dos criterios e, ademais, a transitoriedade (dous cursos) destas medidas.

A cuestión, de forma resumida, refírese á valoración asignada a Latín II respecto dos estudos da área de Ciencias Sociais e Xurídicas nos que se lle asigna un coeficiente 0,1 fronte a Bioloxía, Matemáticas II, Física en especialidades como Dereito ou Xornalismo. Este feito é ademais dun despropósito cultural que pon en evidencia os criterios usados que ignoran o curriculum e a natureza das nosas materias. Hai que dicir que Xeografía pondera 0,2 xunto ás materias de ciencias mencionadas. É de destacar que non se establecen separacións de especialidades dentro da área xurídico-social. Xunto a isto na rama de Arte e Humanidades aplícase a Xeografía e Latín ponderación 0,2. A materia de Grego II é ponderada con 0,1 en todas as ramas e especialidades con excepción de Filoloxía Clásica que recibe 0,2. A nosa protesta vai destinada a que se recoñeza a discriminación de que son obxecto os alumnos que cursen Grego II e queiran estudar calquera rama de Filoloxía (excepto Clásicas) relacionada obviamente co seu curriculum porque a súa materia soamente recibe un valor de 0,1 fronte a Xeografía, menos conectada academicamente con estes estudos, que recibe un valor de 0,2 na ponderación.

En vista disto propomos as seguintes modificacións:


1. Dar a Latín II o coeficiente 0,2 en Ciencias Sociais e Xurídicas (isto é evidente polo menos en Dereito e Xornalismo)


2. Ponderar con coeficiente 0,2 ao Grego II en todas as Filoloxías e Tradución e Interpretación (é unha materia específica de formación e capacitación lingüística para traducir e interpretar). Para estas carreiras de índole lingüístico é evidente que Xeografía, cun curriculum doutro contido, debe ter menor ponderación (nas Ramas de Historia e Hª da Arte Xeografía tería o valor 0,2 que agora ten. Evidentemente Grego II tería coeficiente 0,1 nestas carreiras)3. Equiparar Grego II e Xeografía (coeficientes 0,2 ó 0,1 para as dúas) nos estudos universitarios distintos dos establecidos no apartado 2. Xeografía e Grego II son materias de igual rango académico dentro do Bacharelato de Arte e Humanidades e xa que logo fóra das súas carreiras matrices teñen o mesmo tratamento. Darlle valor distinto establece un desequilibrio non compatible coa súa situación no curriculum de bacharelato e pode supor unha de discriminación gratuíta a favor dunha materia fronte a outra de iguais dereitos, tratamento e valor curricular.

Outra peculiaridade de Canarias é a oferta de educación de adultos. Na Formación Básica de Persoas Adultas, equivalente á ESO, non existen nin Cultura Clásica nin Latín, nin sequera como opcionais, dado que o currículo de adultos limítase ao de ámbitos similares aos de Diversificación. Nos nocturnos, chamados Bacharelatos bsemipresenciais, as materias de latín e grego impártense na metade de horas que as demais materias, en función do número de alumnos. Estas limitacións danse tamén nos Bacharelatos a Distancia, ata o punto de que Grego suprimiuse do Bacharelato por Internet en toda a provincia de Santa Cruz de Tenerife. Ademais, a optativa de Bacharelato «A Mitoloxía e as Artes» foi eliminada do ensino de adultos.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.