Δραστηριότητες

Μελλοντικές δραστηριότητες

Και στο παρελθόν…

 • “UtiliTICs para las clásicas”, Σεπτέμβιος-Οκτώβριος του 2010 στη πόλη Benidorm, μαθήματα κατάρτησης σε εκπαιδευτικούς κλασικής φιλολογίας. Διοργανώνει το CEFIRE του Sagunt.
 • “Recursos informáticos para Cultura y Lenguas clásicas”, μαθήματα κατάρτισης σε εκπαιδευτικούς κλασικής φιλολογίας. Διοργάνωσε το Centro de Apoyo al Profesorado της Pamplona
 • Σηζήτηση στη Mérida, “La web 2.0 en la Didáctica de las Lenguas y Cultura Clásicas”, με αφορμή την 7η Ημερίδα που διοργάνωσε culturaclasica.com
 • Παρουσίαση στο Ourense του Chiron. Στο CFR (Κέντρο Εκπαιδευτικής και Επαγγελματικής Κατάρτισης) της πόλης. Μέσα στο σεμινάριο “A lingua e cultura latina na LOE”. 28 και 29 Απριλίου του 2010.
 • “Linguae Classicae et Chiron”, 8 Φεβρουαρίου έως 6 Μαρτίου του 2010. Διοργώνωσε το CEFIRE του Alicante με τη συνεργασία της SEEC του Alicante.
 • Παρουσίαση του Chiron κατά το σεμινάριο curso de “Iniciación á Metodoloxía Científica”,  που διοργάνωσε ο σύνδεσμος SEECGalicia, μέσα στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών μαθημάτων του USC. 19 και 26 Φεβρουαρίου του 2010 στο Santiago de Compostela.
 • “Las TIC en el aprendizaje de la Cultura y las Lenguas Clásicas”, πρώτο εξάμηνο του  2010, σεμινάριο μόρφωσης για κλασικούς φιλολόγους.Διοργάνωσε το Κέντρο Εκπαιδευτικής και Επαγγελματικής Κατάρτισης του Logroño.
 • “Recursos virtuales para lenguas y cultura clásicas”, σεμινάριο εξ αποστάσεως στο ιστότοπο εκπαιδευτικής κατάρτισης του EducaMadrid, από τις 26 Οκτωβρίου έως τις 9 Δεκεμβρίου του 2009.
 • Παρουσίαση του Chiron στο Infoensino 2009, εκπαιδευτική συνάντηση που έγινε στο  Lugo το 21 Νοεμβρίου του 2009.
 • Taller “UtiliTICs para clásicas” κατά τη 7η Ημερίδα Κλασικού Πολιτισμού που έγινε στο Sagunt. Διοργάνωση από το CEFIRE. 7 Νοεμβροίου του 2009.
 • Παρουσίαση του έργου Chiron κατά το Συμπόσιον του Καταλανικού Συνδέσμου της  SEEC, που έγινε στην Tarragona το 23 Οκτωβρίου του 2009, με τίτλο “Chiron, un projecte col·laboratiu de clàssiques”.
 • “Chiron, Cultura Clásica 2.0”. Σεμινάριο μόρφωσης για κλασικούς φιλολόγους. Vitoria, 6 Ιουνίου του 2009. Διοργάνωσε ο τομέας της SEEC στη Χώρα των Βάσκων.
 • “Chiron: Clásicas 2.0 na aula”. Σεμινάριο μόρφωσης με διάρκεια 100 δ.μ. που απευθύνθηκε σε καθηγητές κλασικής φιλολογίας με περιεχόμενο οι νέες τεχνολογίες και η διδασκαλίας των κλασικών σπουδών, Νοέμβριος του 2008 – Απρίλιος του 2009, διοργάνωση από τη Delegación Galega της SEEC μέσα στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού κύκλου του USC.
 • Τρίτη Συνάντηση Edublog, “Las redes sociales en Educación”, Santiago. 3, 4 και 5 Ιουλίου του 2008.
 • “Les TIC a les clàssiques”, Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats de Catalunya, Bαρκελώνη, από 30 Ιουνίου έως 4 Ιουλίου. Ώρες 9 με 15.
 • “Proyecto Chiron”, διάλεξη στο Συνέδριο Internet en el aula, 26, 27 και 28 Ιουνίου. Santander.
 • “Curso sobre Nuevas Tecnologías y enseñanza de la Cultura Clásica, latín y Griego”. 23 και 24 Απριλίου του 2008. CPR του Gijón.
 • “Chiron: web colaborativa para cultura clásica”, σεμινάριο μόρφωσης για κλασικούς φιλολόγους και καθηγητές. Διοργάνωσε το CPR (Huesca, 27 Μαρτίου του 2008).
 • “Chiron: web colaborativa para cultura clásica”, σεμινάριο μόρφωσης για καθητητές. Διοργάνωσε το CPR (Zaragoza, 25 και 26 Μαρτίου του 2008).
 • “Les clàssiques a Internet: de la web 1.0 a la web 2.0”, 2η Ημερίδα με τίτλο Διδακτική των Κλασικών Γλωσσών στη Μέση Εκπαίδευση, Βαρκελώνη, Museu d’Arqueologia της Καταλωνίας, 7 Μαρτίου του 2008.
 • Συμμετοχή στην 1η Ημερίδα Λατινικής και Ελληνικής Γλώσσας. Διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο της Valencia (29 Φεβρουαρίου του 2008), με τη διάλεξη “Uso de recursos informáticos en clase”.
 • Συμετοχή στην 6η Escola d’hivern. Διοργάνωση MRP (Castellón, Φεβρουάριο του 2008), με τη διάλεξη “La web 2.0 en las aulas: edublogs y más”.
 • 1º Συνέδριο Innovación Educativa, διοργάνωσε το Υπουεγείο Εκπαίδευσης και το Foro por la Educación Pública (Madrid, Φεβρουάριο του 2008). Διάλεξη με τίτλο “Chiron, espacio colaborativo para clásicas”.
 • “Las TIC en la enseñanza: saber más para enseñar mejor”. Εισήγηση με τίτλο “Algunas posibilidades didácticas de Internet”. Διοργάνωσε το Διεθνές Πανεπιστήμιο της (Gandía, Ιαννουάριος του 2008).
 • “Tecnologías de aprendizaje en colaboración”, σεμινάριο μόρφωσης για εκπαυδευτικούς. Διοργάνωσε το CEFIRE (Sagunt, Νοέμβριος – Δεκέμβριος του 2007).
 • 3º Συμπόσιο Κλασικών Σπουδών της Extremadura. Διοργάνωση: SEEC της Extremadura (Cáceres, Νοέμβριος του 2007). Εισήγηση με τίτλο “Chiron, cultura clásica 2.0”.
 • Συμμετοχή στον 12º Εθνικό Συνέδριο Κλασικών Σπουδών. Διοργάνωσε ο Ισπανικός Σύνδεσμος Κλασικών Σπουδών SEEC (Valencia, Οκτώβριος του 2007). Εισήγηση με τίτλο “Chiron, cultura clásica 2.0” και συζήτηση “Estudios Clásicos y nuevas tecnologías”.
 • Εισήγηση για Chiron και πρακτική εισαγωγή  στη χρήση των εργαλίων 2.0 του. Πέντε μαθήματα του σεμιναρίου “Recursos TIC per a llengües clàssiques”που έγινε στη  Escola d’Estiu del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats de Catalunya από τις 2 έως τις 13 Ιουλίου του 2007. Bαρκελώνη, Σχολή Γεωγραφίας και Ιστορίας του UB.
 • 1º Διεθνές Συνέδριο Escuela y TIC – IV Forum Novadors, διοργάνωση: το Πανεπιστήμιο του Alicante (La Nucia, Ιούλιος του 2007). Εργαστήριο με τίτλο “Herramientas 2.0: blogs y wikis”
 • “Introducción a la web educativa”, Σεμινάριο για κατάρτηση καθηγητών που διοργάνωσε το CEFIRE (Sagunt, Απρίλιος του 2007).
 • “Hijos de Dédalo: internet y cultura clásica”, Σεμινάριο κατάρτησης καθηγητών που διοργάνωσε το CEP (Eivissa, Νοέμβριος του 2006 – Ιαννουάριος του 2007).
 • “El portal Chiron, web col·laboratiu entorn de la cultura clàssica”, Ημερίδα της ομάδας εργασίας DIM (Didàctica i Multimèdia του UAB), 14 Δεκεμβρίου του 2006, Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats de Catalunya, Bαρκελώνη.
 • 4η Ημερίδα Κλασικού Πολιτισμού, που διοργάνωσε το CEFIRE de Sagunt (Sagunt , Νοέμβριος του 2006). Εισήγηση με τίτλο “Chiron, cultura clásica 2.0”.