Creación de HVMANITAS RENASCENS

O pasado fin de semana, tivo lugar en Roma a ratificación dos estatutos dunha nova sociedade, denominada HVMANITAS RENASCENS. Trátase «dunha nova sociedade de vocación universal, e dirixida a devolver ás linguas clásicas a dignidade e o prestixio perdidos, co regreso á vía dos humanistas». Pode verse aquí unha tradución dos seus estatutos. Neles pódense constatar os fins que se perseguen e as actividades que pretenden levar a cabo: uns obxectivos sen dúbida ambiciosos.

A nova asociación nace baixo os auspicios de persoas e institucións de numerosos países: Brasil, España (a asociación culturaclasica.com), República Checa, Croacia, Bulgaria, Alemania, Francia, Chinesa, Portugal, Estados Unidos, Bélgica, Holanda, Gran Bretaña e Austria.

Desde ??????·Chiron congratulámonos desa iniciativa que vai beneficiar ao mundo dos estudos clásicos e da súa didáctica, e potenciar un maior recoñecemento do seu papel na educación e na cultura da nosa sociedade.