Δραστηριότητες

??????????? ??????????????

??? ??? ????????…

 • “UtiliTICs para las clásicas”, ??????????-????????? ??? 2010 ??? ???? Benidorm, ???????? ?????????? ?? ?????????????? ???????? ??????????. ??????????? ?? CEFIRE ??? Sagunt.
 • “Recursos informáticos para Cultura y Lenguas clásicas”, ???????? ?????????? ?? ?????????????? ???????? ??????????. ?????????? ?? Centro de Apoyo al Profesorado ??? Pamplona
 • ???????? ??? Mérida, “La web 2.0 en la Didáctica de las Lenguas y Cultura Clásicas”, ?? ?????? ??? 7? ??????? ??? ?????????? culturaclasica.com
 • ?????????? ??? Ourense ??? Chiron. ??? CFR (?????? ????????????? ??? ?????????????? ??????????) ??? ?????. ???? ??? ????????? “A lingua e cultura latina na LOE”. 28 ??? 29 ???????? ??? 2010.
 • “Linguae Classicae et Chiron”, 8 ??????????? ??? 6 ??????? ??? 2010. ?????????? ?? CEFIRE ??? Alicante ?? ?? ?????????? ??? SEEC ??? Alicante.
 • ?????????? ??? Chiron ???? ?? ????????? curso de “Iniciación á Metodoloxía Científica”,  ??? ?????????? ? ????????? SEECGalicia, ???? ??? ??????? ??? ????????????? ????????? ??? USC. 19 ??? 26 ??????????? ??? 2010 ??? Santiago de Compostela.
 • “Las TIC en el aprendizaje de la Cultura y las Lenguas Clásicas”, ????? ??????? ???  2010, ????????? ???????? ??? ????????? ??????????.?????????? ?? ?????? ????????????? ??? ?????????????? ?????????? ??? Logroño.
 • “Recursos virtuales para lenguas y cultura clásicas”, ????????? ?? ?????????? ??? ???????? ????????????? ?????????? ??? EducaMadrid, ??? ??? 26 ????????? ??? ??? 9 ?????????? ??? 2009.
 • ?????????? ??? Chiron ??? Infoensino 2009, ???????????? ????????? ??? ????? ???  Lugo ?? 21 ????????? ??? 2009.
 • Taller “UtiliTICs para clásicas” ???? ?? 7? ??????? ???????? ?????????? ??? ????? ??? Sagunt. ?????????? ??? ?? CEFIRE. 7 ?????????? ??? 2009.
 • ?????????? ??? ????? Chiron ???? ?? ????????? ??? ??????????? ????????? ???  SEEC, ??? ????? ???? Tarragona ?? 23 ????????? ??? 2009, ?? ????? “Chiron, un projecte col·laboratiu de clàssiques”.
 • “Chiron, Cultura Clásica 2.0”. ????????? ???????? ??? ????????? ??????????. Vitoria, 6 ??????? ??? 2009. ?????????? ? ?????? ??? SEEC ??? ???? ??? ??????.
 • “Chiron: Clásicas 2.0 na aula”. ????????? ???????? ?? ???????? 100 ?.?. ??? ??????????? ?? ????????? ???????? ?????????? ?? ??????????? ?? ???? ??????????? ??? ? ??????????? ??? ???????? ???????, ????????? ??? 2008 – ???????? ??? 2009, ?????????? ??? ?? Delegación Galega ??? SEEC ???? ??? ??????? ??? ????????????? ?????? ??? USC.
 • ????? ????????? Edublog, “Las redes sociales en Educación”, Santiago. 3, 4 ??? 5 ??????? ??? 2008.
 • “Les TIC a les clàssiques”, Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats de Catalunya, B????????, ??? 30 ??????? ??? 4 ???????. ???? 9 ?? 15.
 • “Proyecto Chiron”, ??????? ??? ???????? Internet en el aula, 26, 27 ??? 28 ???????. Santander.
 • “Curso sobre Nuevas Tecnologías y enseñanza de la Cultura Clásica, latín y Griego”. 23 ??? 24 ???????? ??? 2008. CPR ??? Gijón.
 • “Chiron: web colaborativa para cultura clásica”, ????????? ???????? ??? ????????? ?????????? ??? ?????????. ?????????? ?? CPR (Huesca, 27 ??????? ??? 2008).
 • “Chiron: web colaborativa para cultura clásica”, ????????? ???????? ??? ?????????. ?????????? ?? CPR (Zaragoza, 25 ??? 26 ??????? ??? 2008).
 • “Les clàssiques a Internet: de la web 1.0 a la web 2.0”, 2? ??????? ?? ????? ????????? ??? ???????? ??????? ??? ???? ??????????, ?????????, Museu d’Arqueologia ??? ??????????, 7 ??????? ??? 2008.
 • ????????? ???? 1? ??????? ????????? ??? ????????? ???????. ?????????? ?? ???????????? ??? Valencia (29 ??????????? ??? 2008), ?? ?? ??????? “Uso de recursos informáticos en clase”.
 • ???????? ???? 6? Escola d’hivern. ?????????? MRP (Castellón, ?????????? ??? 2008), ?? ?? ??????? “La web 2.0 en las aulas: edublogs y más”.
 • 1º ???????? Innovación Educativa, ?????????? ?? ????????? ??????????? ??? ?? Foro por la Educación Pública (Madrid, ?????????? ??? 2008). ??????? ?? ????? “Chiron, espacio colaborativo para clásicas”.
 • “Las TIC en la enseñanza: saber más para enseñar mejor”. ???????? ?? ????? “Algunas posibilidades didácticas de Internet”. ?????????? ?? ??????? ???????????? ??? (Gandía, ??????????? ??? 2008).
 • “Tecnologías de aprendizaje en colaboración”, ????????? ???????? ??? ??????????????. ?????????? ?? CEFIRE (Sagunt, ????????? – ?????????? ??? 2007).
 • 3º ???????? ???????? ??????? ??? Extremadura. ??????????: SEEC ??? Extremadura (Cáceres, ????????? ??? 2007). ???????? ?? ????? “Chiron, cultura clásica 2.0”.
 • ????????? ???? 12º ?????? ???????? ???????? ???????. ?????????? ? ????????? ????????? ???????? ??????? SEEC (Valencia, ????????? ??? 2007). ???????? ?? ????? “Chiron, cultura clásica 2.0” ??? ???????? “Estudios Clásicos y nuevas tecnologías”.
 • ???????? ??? Chiron ??? ???????? ????????  ??? ????? ??? ???????? 2.0 ???. ????? ???????? ??? ?????????? “Recursos TIC per a llengües clàssiques”??? ????? ???  Escola d’Estiu del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats de Catalunya ??? ??? 2 ??? ??? 13 ??????? ??? 2007. B????????, ????? ?????????? ??? ???????? ??? UB.
 • 1º ??????? ???????? Escuela y TIC – IV Forum Novadors, ??????????: ?? ???????????? ??? Alicante (La Nucia, ??????? ??? 2007). ?????????? ?? ????? “Herramientas 2.0: blogs y wikis”
 • “Introducción a la web educativa”, ????????? ??? ????????? ????????? ??? ?????????? ?? CEFIRE (Sagunt, ???????? ??? 2007).
 • “Hijos de Dédalo: internet y cultura clásica”, ????????? ?????????? ????????? ??? ?????????? ?? CEP (Eivissa, ????????? ??? 2006 – ??????????? ??? 2007).
 • “El portal Chiron, web col·laboratiu entorn de la cultura clàssica”, ??????? ??? ?????? ???????? DIM (Didàctica i Multimèdia ??? UAB), 14 ?????????? ??? 2006, Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats de Catalunya, B????????.
 • 4? ??????? ???????? ??????????, ??? ?????????? ?? CEFIRE de Sagunt (Sagunt , ????????? ??? 2006). ???????? ?? ????? “Chiron, cultura clásica 2.0”.